ZWARTE DAG VOOR OPWIJK

Vrijdag 9 april 2021 zal voor eeuwig in de Opwijkse geschiedenisboeken “gepend” staan als een gitzwarte dag en dit letterlijk en figuurlijk. De brand in de appartementen langsheen de Kloosterstraat blijven voor altijd gegriefd in het geheugen van velen en vooral van de slachtoffers. Acht appartementen zijn volledig in de rook opgegaan, meer dan 20 andere appartementen zwaar beschadigd en onbewoonbaar momenteel, heel wat menselijk leed op velerlei vlak en zoveel meer. Het zijn zware littekens. Hoe is dit mogelijk, was de prangende vraag bij velen. Beelden zeggen meer dan woorden. Wat echter wel deugd doet is de solidariteit om de slachtoffers te helpen.

CO-HOUSING IN OUDE NIJVERSEELSE JONGENSSCHOOL.

Vooreerst dit over wonen in co-housing : je hebt je eigen keuken, badkamer en leefruimtes. Daarnaast deel je met je buren een grote gemeenschappelijke tuin en een centraal gebouw met enkele functies zoals een coworking, professionele keuken, wassalon… Cohousing is dus niet hetzelfde als samen in één huis wonen.

Voor co-housing is een standaardpremie van 100.000 euro toegekend voor de restauratie van de gemeentelijke jongensschool in Nijverseel (Steenweg op Aalst). De eigenaars plannen er een project en maken van de klassen drie wooneenheden. De bouwplannen van de school van architect Paul Semal dateren van 6 juli 1936. Er kwamen toen drie nieuwe klaslokalen met turnzaal, zaal voor geneeskundig toezicht en overdekte speelplaats. De school is sinds 2009 beschermd als monument. De klassen worden dus omgevormd tot woongelegenheden, de turnzaal en overdekte speelkoer zullen sporadisch kunnen gehuurd worden voor allerhande activiteiten.

GEEN VIERING 40 JAAR DE SJOETERS.

De voetbalclub De Sjoeters hoopte de 40ste verjaardag mooi te vieren dit jaar, maar dit kan niet wegens corona. De Sjoeters werden op 2 mei 1981 opgericht nadat er gevoetbald werd in de rangen van VVKB Heiveld. Na verloop van tijd waren er meer niet-VVKB’ers om te voetballen zodat besloten werd een eigen club op te starten. Patrick Meersman en zijn liefje Marleen De Ridder noemden mekaar ‘sjoeter’ en dat koosnaampje werd de officiële naam van de nieuwe club. In het begin werd gespeeld op het veld van andere clubs maar na 3 jaar beschikten De Sjoeters over een eigen terrein langsheen de Steenweg op Vilvoorde met kantine en kleedkamers en regelmatig opgesmukt en zelfs uitgebouwd. Wanneer het covid virus is overwonnen, willen De Sjoeters overwinnen met een aparte viering ’40 + 1’. en dat wordt dan een stap op weg naar een gouden jubileum. Al 40 jaar is Patrick De Smedt voorzitter van de club.

BROCHURE HEISTERGEM “GRENZELOOS”

Lebbeke, Buggenhout en Opwijk geven samen een brochure uit rond het wachtbekken Heistergem. Zo wil men het unieke natuurgebied velen doen kennen en waarderen. Het natuurgebied Heistergem, gelegen op de grondgebieden van Buggenhout, Lebbeke en Opwijk, werd enkele jaren geleden ontworpen rond één van de wachtbekkens langs de Vondelbeek. Het biedt een gevarieerd landschap van open water, moeras, bosjes en rietkragen. Een wandelpad er doorheen is ruim twee kilometer lang en biedt vele verrassingen. Er zijn onder andere amfibiënpoelen, er grazen schapen en er is een speciale vogelkijkwand gebouwd. Er valt ook wat geschiedenis op te snuiven: de historische site van het Hof ten Dijke werd er recent heropgewaardeerd tot rust- en ontmoetingsplaats. De brochure Welkom in Heistergem werd gemaakt in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij VMM en afdeling van Natuurpunt ‘s Heerenbosch en IJsvogel.

BUSO ‘T SCHOOLHUIS NAAR GEMEENSCHAPSONDERWIJS.

Opwijk draagt de gemeentelijke school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs ’t Schoolhuis (gelegen in de Schoolstraat) over aan de scholengroep Ringscholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De overdracht gebeurt bij het begin van volgend schooljaar, dus op 1 september 2021. De huidige studierichtingen blijven minstens voor vijf jaar behouden. Normaal gezien worden de personeelsleden overgenomen, maar deze hebben zelf de keuze. Het niet-gesubsidieerd poetspersoneel wordt niet overgedragen, maar blijft tewerkgesteld bij het gemeentebestuur van Opwijk. De schoolgebouwen gelegen aan de Schoolstraat en de infrastructuur van de tuinbouwafdeling in de Karenveldstraat blijven eigendom van de gemeente. Het gebruik ervan door het GO! wordt geregeld in een erfpachtovereenkomst. De bedoeling van de overname is de toekomst van de school te verzekeren.