Wie is Paul?

Ik ben weliswaar geboren in Zele op 30/07/1951, maar woonde tot 1975 (jaar van huwelijk met Rita Lissens uit Opwijk) in Grembergen (nu Dendermonde), liep er kleuter- en lagere school.

Vele jaren was ik in de parochie Grembergen lid van het kerkkoor en voorlezer in de avondmis op zaterdag, maar tevens actief binnen het verenigingsleven.

Ik volgde Handelsonderwijs aan het H. Maagdcollege van Dendermonde (1963-1969) en ging daarna naar de Sociale Hogeschool te Heverlee (Leuven) 1969-1972 en afgestudeerd als maatschappelijk werker in 1972. Medestudent toen was ondermeer voormalig ACV-voorzitter Luc Cortebeeck.

Ik vervulde mijn legerdienst (1 jaar) van 1 februari 1973 tot en met 31 januari 1974 ondermeer “lag” ik in Mechelen, Weiden (Duitsland) en Kleine Brogel.

Mijn beroepsloopbaan begon in 1974 bij het Revalidatiecentrum te Zele. Vanaf 1 december 1978 werd ik aangesteld als maatschappelijk werker bij het OCMW Dendermonde. Vanaf 1990 hoofdmaatschappelijk werker bij het OCMW Dendermonde.

Ik werd voorzitter van de Vlaamse Federatie voor OCMW-maatschappelijk werkers gedurende vijf jaar en momenteel ere-voorzitter, maar nog steeds bestuurslid. Voorheen tevens nog penningmeester van deze Federatie (gesticht in 1986).

Boeiend was vooral mijn loopbaan als lokaal correspondent van 1974 tot 1995 bij dagblad Het Volk ondermeer voor Lebbeke, Buggenhout en Opwijk en schreef ontelbare artikels. Maakte tevens deel uit van de Persbond Dendermonde en was er verslaggever van.

Ik kwam in 1980 naar Opwijk wonen op het Eeksken. Werd ondervoorzitter van CVP-Opwijk van 1989 tot en met 1995. Voorzitter van CVP Opwijk van 1995 tot en met 2000.

-verkozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000 met 742 voorkeurstemmen .

Ik werd voorgedragen als OCMW-voorzitter van Opwijk en oefende deze functie van april 2001 uit tot en met 31 december 2006.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 behaalde ik 1265 stemmen.

Werd voorgedragen als schepen vanaf januari 2007 met als bevoegdheden : openbare werken, informatica, landbouw, nutsleidingen (water, elektriciteit), jubilarissen, ruim- en reinigingsdienst, gebouwen en patrimonium, begraafplaatsen. Ik bleef dit tot december 2012. Dan eindigde tevens mijn politieke loopbaan.

Wel was ik nog kandidaat bij de verkiezingen van oktober 2012 met een éénmanslijst (uniek in Opwijk) en behaalde onverwacht nog 437 stemmen !

Ben zeer actief binnen diverse verenigingen in Opwijk : lid van het Sint-Pauluscomité, dat jaarlijks de Sint-Pauluspaardenprocessie in Opwijk organiseert (op de eerste zondag van de kermisweek, die eind juni valt). Vele jaren samensteller van het tijdschrift “De Heraut” van dit Sint-Pauluscomité en samensteller van de brochure tgv deze processie. Nog steeds betrokken bij dit tijdschrift en de brochure met het maken van teksten.

Verder nog lid van KWB Droeshout, Kon. Vriendenkring Oud-Strijders Droeshout, Omnisport Eeksken, Okra Centrum, erelid van de Vriendenkring Brandweer… Nauw betrokken bij Eekskenkermis (heropgestart in 2018 – steeds rond 21 juli)

Diverse bijdragen gemaakt voor verschillende bladen of tijdschriften zoals ’t Opwijks Leven, De Heraut…

Was medewerker aan het boek “100 jaren Opwijk” met het deel “En ook dit nog…” uitgegeven door de gemeente in 2001.

Ben auteur van de boeken : “O, OPWIJK…” (1997) en “OPWIJK?.. JA!” (2008) (zie afzonderlijke bijdrage).

Een grote hobby voor mij is kaarten (pandoeren) met deelname aan de diverse kampioenschappen die Opwijk rijk is.