ONDERGRONDSE SCHIETSTAND IN OPWIJK.

Dirk De Bisschop en Jos Van Belle gaan een multisportinfrastructuur realiseren langs de Steenweg op Vilvoorde in Opwijk, waar vroeger het voetbalveld van Droeshout lag en nadien Pitstop gevestigd was.

De klemtoon ligt op een schietinfrastructuur voor sportschutters, recreatieve schutters en veiligheidsdiensten. Er zullen zes petanquebanen ter beschikking staan.

De cafetaria zal ook opengesteld zijn voor niet-schutters.
 — ©  if

In de ondergrondse sporthal wordt het mogelijk om Olympische schietsportdisciplines te beoefenen. De realisatie van deze activiteiten zal gebeuren in nauwe samenwerking met de gemachtigde schietsportfederatie Fros Multisport Vlaanderen, die erkend is en gesubsidieerd wordt door Sport Vlaanderen.

Bij de uitwerking van het concept staan veiligheid en ecologie centraal. De schietstanden worden gebouwd volgens de nieuwe strenge Vlarem-normen. Er komen groene daken, een waterdoorlatende parking en zonnepanelen als energievoorziening. In de ondergrondse schietstanden die als het ware in een bunker ondergebracht worden, zal de verschoten munitie volledig kunnen gerecycleerd worden. Het gaat om een unieke infrastructuur, waarvan er in ons land maar vier bestaan. De officiële opening van de Olympische schietsporthal is gepland voor september 2023.