KONKELGOED EN SPEELRUIMTE

Veel belang wordt gehecht aan plaatsen waar kinderen en jongeren kunnen spelen… ook in Opwijk. Er is nu een nieuwe speelzone in de speeltuin van Konkelgoed.

Er is gekozen voor een speelzone in zand, wat nog niet aanwezig was in het centrum van onze gemeente. Nieuwe speelelementen vormen een complementair geheel met de naburige speeltuinen. Niet iedereen is gelukkig met de zandspeelzone. Afwachten op een evaluatie.