OPWIJKSE LEESHELDEN

leeshelden van www.vlaamsbrabant.be

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunde in totaal voor 61 461 euro zestien taalstimulerende projecten. Ook Opwijk was daarbij en ontvangt 2 050 euro. Leeshelden in Opwijk kreeg een verlenging van de steun zodat ze ook volgend schooljaar actief kunnen zijn.

Met deze subsidies ondersteunt men organisaties die anderstaligen helpen bij hun leerproces van het Nederlands. Gemeenten, scholen, vzw’s en feitelijke organisaties kunnen voor hun taalstimulerend project een subsidie aanvragen van maximum 15.000 euro.

Leeshelden heeft als doel de leesachterstand van leerlingen uit het 2de en 3de leerjaar aan te pakken door hun leesmotivatie te verhogen.