120 JAAR SINT-PAULUSPAARDEN PROCESSIE OPWIJK.

Ja, in 1902 ging de eerste Sint-Pauluspaardenprocessie door de straten van Opwijk-Centrum, dus 120 jaar geleden. Na een “coronaonderbreking” van twee jaar (al was er vorig jaar in 2021 wel een verkorte versie van de processie met een totaal andere omloop) is er nu zondag 26 juni 2022 opnieuw een Sint-Pauluspaardenprocessie in al zijn glorie.

Vertrekuur is 15 uur en naast tientallen paarden wordt niet alleen het leven van Sint-Paulus uitgebeeld met talrijke wagens, figuranten maar ook hulde gebracht aan de patroonheilige van Opwijk …

Aan de pastorie op de Singel is de apotheose voorzien (rond 17 uur) met als gast pastoor Dirk De Gendt. Daarna volgt een volksfeest in het Hof ten Hemelrijk.

Nog dit : voor de toespraak en de zegening door de gastpriester werd al vele jaren een mooie boerenkar (zie hierbij) gebruikt, ter beschikking gesteld door de schrijnwerkerij van Van Rossem. Spijtig genoeg is dit sierlijk goedje in de grote brand die de schrijnwerkerij trof in september 2019 gebleven en volledig in de vlammen opgegaan. Er komt dus een alternatief.

Vrijdagavond begint het “Sint-Paulusgebeuren” al met een eucharistie aan de Sint-Pauluskapel (Nanovestraat) om 18 uur. Daarna is er rechtover de kapel een gelegenheid tot ontmoeting en ervaringen uit die wisselen.