UNIEKE PROCESSIE EN UNIEKE OMLOOP.

Voor het eerst en normaal voor de laatste keer ging een “verkorte” Opwijkse Sint-Pauluspaardenprocessie uit. Het was een unieke processie en wel omwille van heel wat factoren : niet met gekostumeerde groepen en wagens, een volledig andere omloop (was afgelegd in 40 minuten), tijdens de middag, zonder apotheose, op een andere zondag namelijk de tweede zondag van de kermis in plaats van de eerste zondag en nog zoveel meer.En… van regen was geen sprake. Hier enkele foto’s van het gebeuren. De zusterkes keken mee, de relikwie en het beeld van Sint-Paulus worden meegedragen en waren er natuurlijk wel bij net als paarden en harmonie De Volherding, de versierde kapel in de Processiestraat en de geestelijke overheid.