BUSO ‘T SCHOOLHUIS NAAR GEMEENSCHAPSONDERWIJS.

Opwijk draagt de gemeentelijke school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs ’t Schoolhuis (gelegen in de Schoolstraat) over aan de scholengroep Ringscholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De overdracht gebeurt bij het begin van volgend schooljaar, dus op 1 september 2021. De huidige studierichtingen blijven minstens voor vijf jaar behouden. Normaal gezien worden de personeelsleden overgenomen, maar deze hebben zelf de keuze. Het niet-gesubsidieerd poetspersoneel wordt niet overgedragen, maar blijft tewerkgesteld bij het gemeentebestuur van Opwijk. De schoolgebouwen gelegen aan de Schoolstraat en de infrastructuur van de tuinbouwafdeling in de Karenveldstraat blijven eigendom van de gemeente. Het gebruik ervan door het GO! wordt geregeld in een erfpachtovereenkomst. De bedoeling van de overname is de toekomst van de school te verzekeren.