MARIA WAUWEREYNS 101 JAAR… WAS STICHTSTER KAV OPWIJK

Maria Wauwereyns doorstond de coronabesmetting. Zij werd op 16 februari 2021 liefst 101 jaar. Al is dit geen uitzondering meer toch maak ik voor Maria een uitzondering. Zij verblijft al diverse jaren in het WZC De Oase

Maria Wauwereyns werd geboren op het Eeksken. Maria ging werken in de Manta waar ze ook haar man Albert Vranken leerde kennen. Ze huwden op 10 januari 1948. In tien jaar tijd werden vier dochters (Marie-Louise, Rita, Lutgarde en Marleen) en één zoon (Patrick) geboren. Ondertussen heeft Maria 13 kleinkinderen en meer dan 20 achterkleinkinderen. Maria en Albert woonden eerst in de Gasthuisstraat en daarna in de Sint-Paulusbaan. Haar man Albert Vranken was nog COO-voorzitter (voorganger van OCMW) in Opwijk.

Maria was Kajotster en richtte samen met wijlen en toen onderpastoor en later zelfs pastoor-deken Emiel De Schrijver de KAV in Opwijk op. Zij is jarenlang voorzitster van de Katholieke Arbeiders Vrouwen geweest. Zij werd nadien opgevolgd door haar dochter Rita.

FOTO JEAN-PAUL VAN DER ELST (Goeiedag)