GEEN STATIONSLOKET MEER IN OPWIJK

Eén van de getroffenen is dit in het station van Opwijk. De treinreizigers worden dan aangewezen op de automaten, de app of de website. De NMBS neemt die beslissing omdat steeds minder kaartjes via het loket worden aangekocht. De aanpassingen gaan in op 1 maart, 2021 maar de loketten zullen pas na 6 maanden definitief sluiten

De NMBS zal opnieuw loketten sluiten in 44 stations. Er komt wel een overgangsperiode die loopt vanaf 1 maart. In die periode zullen deze 44 loketten twee of drie dagen per week open zijn. Vanaf maart 2021 zullen stewards aanwezig zijn om de reizigers te informeren over de functionaliteiten van de verkoopautomaat.