RUBENSVELD EN KORRUIT… OPEN RUIMTE EN GEEN BOUWPROJECTEN.

Twee van de drie woonuitbreidingsgebieden in Opwijk worden open ruimte. Het gaat om Rubensveld en Korruit. De pogingen van een projectontwikkelaar om een grootschalig bouwproject te ontwikkelen is dus van tafel geveegd en ging in Rubensveld over 5,5 hectare groepswoningbouw met eerst 129 woningen binnen de vijf jaar. Dit wijzigde in 56 woningen in eerste instantie en in totaal om 81 woonhuizen plus de aanleg van bijhorende straten en groen. Het Rubensveld is ingekleurd als een watergevoelige open ruimte. Korruit wordt eveneens open ruimte. Dit gebied werd aangeduid als compensatie van ingenomen agrarisch gebied op andere plaatsen van de gemeente. Het gaat om de site Tesseskouter (van agrarisch naar sport), site De Neef en site Colruyt (beide van agrarisch naar bedrijvigheid). Er worden nu ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) opgesteld om de herbestemmingen mogelijk te maken. De bouwprojectruimte in de Fabriekstraat (oud-voetbalveld en het vroegere lompenbedrijf Vanbreuze) blijft alleen over.

Beeld van Rubensveld dat open ruimte blijft (foto Goeiedag)

Posted in Geen categorie | Comments Off on RUBENSVELD EN KORRUIT… OPEN RUIMTE EN GEEN BOUWPROJECTEN.

VOELT U ZICH GEROEPEN OM IN ‘T OPPEKS ACTEREN ?

In juni 2017 werd in ’t Opwijks dialect toneel gespeeld. Dat gebeurde toen tijdens een dialectavond t.v.v. Spaarpot voor Femke. Er werden twee stukken gespeeld: Mann’n en Vraan van Benny De Ridder en ’t Beeld van Sinte-Palis van Jean-Paul Van der Elst. Benny De Ridder heeft nu het stuk Berremiëster geschreven en Jean-Paul Van der Elst het verhaal van de Moërd in de Stause. Drie jaar geleden werd geacteerd door acteurs van de drie Opwijkse toneelgroepen: ’t Mazels Toneel, De Bloeiende Wijngaard en Sterrenregen. Zij werden aangevuld met gelegenheidsacteurs. De stukken zijn kolderesk en dolkomisch en dat doet deugd na de voorbije coronamaanden. De editie is voorzien in september 2020  en er worden nog nieuwe acteurs gezocht, een 20-tal acteurs, zowel mannen als vrouwen.  Er zijn voorstellingen voorzien in Opwijk, Mazenzele, Droeshout en Nijverseel. Repetities vinden plaats in augustus. Er wordt gerepeteerd in het lokaal van het Merchtems Volks Theater. De opbrengst gaat naar de Opwijkse basisscholen en verenigingen die willen meewerken met de kaartenverkoop. Voel je je geroepen om mee op de scène te staan? Neem contact op met Benny De Ridder (B.deRidder@degroofpetercam.com) of Willy Segers (willysegers1745@gmail.com)

Posted in Geen categorie | Comments Off on VOELT U ZICH GEROEPEN OM IN ‘T OPPEKS ACTEREN ?

ZONE 30 IN VOLLEDIG DORPSCENTRUM

 In Opwijk alle straten binnen de ring van het Heiveld, de Ringlaan , de Sint-Paulusbaan, Nanovestraat en Karenveldstraat ZONE 30. De al bestaande zone 30-schoolomgevingen in de Schoolstraat, ter hoogte van de Leertrommel en ’t Schoolhuis, evenals de bestaande zone 30 in de Oude Pastoriedreef, Millenniumstraat en Konkelgoed worden dus opgenomen in het globale zone 30-plan.

Posted in Geen categorie | Comments Off on ZONE 30 IN VOLLEDIG DORPSCENTRUM

TOCH GEEN CARNAVAL DIT JAAR…

Na uitstel komt afstel, want De Gatspoëters, het organiserend comité van het Opwijkse carnaval, besliste nu toch de Opwijkse carnaval voor dit jaaar voor bekeken te houden. Eerst was men van plan begin april carnaval te vieren, maar door de coronastoestanden lukte dit niet. Er werd dan begin september voorgesteld, maar ook dat is nu geschrapt en wordt vooral uitgekeken naar de verhuis van de Doortstraat naar de Klaarstraat, om daar de wagens onder te brengen. De volgende editie van het Opwijkse carnaval zal plaats vinden in het weekend van 25 tot 29 maart 2021. Het prinsenjaar van Prins Jerom zal met 1 jaar verlengd worden. Er komt dus  geen nieuwe prinsverkiezing.

Posted in Geen categorie | Comments Off on TOCH GEEN CARNAVAL DIT JAAR…

MOOIE BROCHURE “(H) EERLIJK LOKAAL”

Inwoners van Aalst, Affligem, Asse en Opwijk krijgen met de brochure (H)eerlijk Lokaal een mooi overzicht van verkopers van lokaal geteelde en streekproducten. De brochure en website www.heerlijklokaal.be verzamelen hoeveproducenten, imkers, lokale brouwerijen (die brouwen met Belgische hop) en initiatieven die via voedselpakketten korte keten producten aan de man brengen. Je wordt ook uitgenodigd om op ontdekking te gaan via drie wandel- en fietslussen langs de producenten. Het is een heruitgave van 2016, die geactualiseerd is en uitgebreid tot 60 deelnemende verkooppunten. De wandel- en fietslussen zijn eveneens nieuw. De uitgave was gepland tijdens de Week van de Korte Keten, die dit jaar niet kon plaatsvinden begin juni wegens, jawel de coronacrisis. 

Posted in Geen categorie | Comments Off on MOOIE BROCHURE “(H) EERLIJK LOKAAL”

NATUURPUNT MET GEITEN EN RUIFSCHAPEN

Natuurpunt heeft een terrein voor begrazing door geiten en ruifschapen in de Putenbeekvallei in Opwijk en plaatsen er een omheining in samenwerking met de plaatselijke afdeling De IJsvogel. Het gaat over een terrein van 1,2 hectare. De bedoeling is dat ruifschapen (schapen die niet moeten geschoren worden) en geiten het terrein zo kort mogelijk afgrazen en zo wordt de diversiteit aan bloemen en planten verhoogd. In dit project worden palen van kastanjehout geheid en schapendraad geplaatst over een lengte van ruim 500 meter. Dit noemt men een stootbegrazing. Het werk is tegen einde juni klaar zijn. Dan kan de herder uit Dendermonde, die ook actief is in het Wachtbekken-natuurgebied ter hoogte van ’t Eeksken op de grens met de gemeenten Lebbeke, Buggenhout en Opwijk, aan de slag met zijn kudde. Tegen de winter moet het terrein afgegraasd zijn. Het gebied in de Puttenbeekvallei blijft opengesteld voor het publiek via valpoortjes.

Posted in Geen categorie | Comments Off on NATUURPUNT MET GEITEN EN RUIFSCHAPEN

OPWIJK EN DE HORECATERRASSEN

Na weken van gedwongen coronasluiting zijn ook in Opwijk de horecazaken heropgestart. Om de geleden (financiële)verliezen wat te verzachten geeft het schepencollege alle cafés en restaurants uit Opwijk de mogelijkheid om hun terrassen uit te breiden waar dit structureel mogelijk is uiteraard en dit alle dagen. De capaciteitsverhoging van de terrassen in het centrum van Opwijk zijn mee geïntegreerd in het marktplan (vrijdag). Zone 30 is ingevoerd in de centrumstraten: Marktstraat – Kerkstraat – Singel.   De parkeerplaatsen, inclusief de parkeerplaatsen voor mindervaliden, blijven bereikbaar. Deze maatregel geldt t.e.m. 30 september 2020.

Posted in Geen categorie | Comments Off on OPWIJK EN DE HORECATERRASSEN

KLEINZOON VAN WILLY TEIRLINCK OOK OP DE FIETS

Oud-wielrenner Willy Teirlinck (71) uit Teralfene wordt begeleider zijn van de Opwijkse aspirant Stan Van Hove, jawel zijn kleinzoon. Teirlinck was Belgische profkampioen 1975 in Mettet en won meerdere koersen ondermeer in de Ronde van Frankrijk (vijf zeges en tien deelnames). Stan is de zoon van zijn dochter Tina. Het gezin Van Hove-Teirlinck woont op Waaienberg Opwijk. Volgens zijn grootvader is Stan heel leergierig.

Op de foto Willy Teirlinck met zijn Belgische kampioenstrui nu 45 jaar terug.

Posted in Geen categorie | Comments Off on KLEINZOON VAN WILLY TEIRLINCK OOK OP DE FIETS