ONDERGRONDSE SCHIETSTAND IN OPWIJK.

Dirk De Bisschop en Jos Van Belle gaan een multisportinfrastructuur realiseren langs de Steenweg op Vilvoorde in Opwijk, waar vroeger het voetbalveld van Droeshout lag en nadien Pitstop gevestigd was.

De klemtoon ligt op een schietinfrastructuur voor sportschutters, recreatieve schutters en veiligheidsdiensten. Er zullen zes petanquebanen ter beschikking staan.

De cafetaria zal ook opengesteld zijn voor niet-schutters.
 — ©  if

In de ondergrondse sporthal wordt het mogelijk om Olympische schietsportdisciplines te beoefenen. De realisatie van deze activiteiten zal gebeuren in nauwe samenwerking met de gemachtigde schietsportfederatie Fros Multisport Vlaanderen, die erkend is en gesubsidieerd wordt door Sport Vlaanderen.

Bij de uitwerking van het concept staan veiligheid en ecologie centraal. De schietstanden worden gebouwd volgens de nieuwe strenge Vlarem-normen. Er komen groene daken, een waterdoorlatende parking en zonnepanelen als energievoorziening. In de ondergrondse schietstanden die als het ware in een bunker ondergebracht worden, zal de verschoten munitie volledig kunnen gerecycleerd worden. Het gaat om een unieke infrastructuur, waarvan er in ons land maar vier bestaan. De officiële opening van de Olympische schietsporthal is gepland voor september 2023.

1745, POSTNUMMER MAAR OOK NIEUWE PARTIJ.

Afdeling Opwijk | Opwijk

Er is een nieuwe politieke partij in Opwijk opgericht met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. De naam is ‘Samen1745’ en groeit uit de huidige oppositiepartijen CD&V en Inzet, maar wil ook nieuwe krachten aantrekken.Er is de wil dat er een nieuwe wind waait in de plaatselijke politiek en overstijgt de klassieke politieke partijen met ondermeer transparantie, vernieuwing, herwaardering van de adviesorganen …

Er is ruimte voor nieuwe mensen.

Het gaat niet over een fusie of een kartel.

Afwachten dus of het project aanslaat bij de bevolking.

RUILBOEKEN OOK IN OPWIJK

Men ziet het al in vele gemeenten en steden en nu ook in Opwijk : ruilboeken. De boeken bevinden zich in de kleine paalwoningen. Op zes locaties staan bibliotheekkastjes opgesteld, met daarin dus boeken voor jong en oud.

De inhoud van de kast wordt door alle inwoners en bezoekers van de wijk samen bepaald, dus laagdrempelig. Tevens is het milieubewust. Elk kastje heeft één of twee meters of peters. Deze vrijwilligers uit de buurt engageren zich om een oogje in het zeil te houden.

Boekenruilkastjes in Vlaanderen | Iedereen Leest

De ruilbibliotheken bevinden zich op volgende locaties:

• Rondpunt Ringlaan/Steenweg op Merchtem (meter Bettie Van Dooren)

• Pleintje Bunderstraat (meters Els Aelbrecht en Elsie Wauters)

• Pleintje Kerseveldmeers (meters Sarah Van Der Straeten en Katrien Van Loo)

• Kerkplein Droeshout (peter Elwyn Moerenhout)

• Parking De Kersenpit Mazenzele (meter Paule Corthier)

• Inkom Lokaal Dienstencentrum Den Hopstaak – Kloosterstraat 75 (meter Nathalie De Ridder) (eb)

HOP

 

Vrienden van de hop - Posts | Facebook

De Vrienden van de Hop in Opwijk dienden een staal van het hopveld gelegen langs de Steenweg op Vilvoorde in aan de organisatoren van de jaarlijkse hopprijskamp in Poperinge. De in onze contreien geteelde soort Nugget, behorende tot de categorie ‘Bittershop’, behaalde de overwinning met een score van maar liefst 95 procent. 

Voor initiatiefnemers Willy Segers en Patrick De Smedt was dit natuurlijk een opsteker. Het is dus een aanmoediging om de ingeslagen weg verder te bewandelen. Met de natte hop die met de hand geplukt wordt tijdens het hopoogsfeest in september wordt (H)Opwijks Blond gebrouwen. Het bier is te koop in het toeristisch infopunt van de gemeente in het Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk in de Kloosterstraat 9 in Opwijk.

WERKBANK OP ZOEK, NET ALS DIERENVOEDSELBANK.

Het huis in de Neerveldstraat in Opwijk waarin zowel de Gereedschapsbibliotheek De Werkbank als de Dierenvoedselbank zijn ondergebracht, wordt afgebroken. Een nieuwe locatie dringt zich op.

De vzw De Werkbank bezit meer dan 50 toestellen. Sinds het initiatief in 2018 gelanceerd werd zijn er al meer dan 1.600 ontleningen.

Het zijn kwaliteitstoestellen om te klussen, tuinieren of verbouwen. Er zijn tot nu toe 175 leden en sympathisanten in.

Noodzaak

De Dierenvoedselbank, die in 2019 van start ging in dezelfde woning, deelt maandelijks dierenvoedselpaketten uit aan een veertigtal gezinnen in Opwijk die het financieel moeilijk hebben.

Beide verenigingen hebben nog tot half januari 2023 de tijd om te.verhuizen. Contacten : aan info@dewerkbankopwijk.be en/of dierenvoedselbankopwijk.be@gmail.com.

De Werkbank - Home | Facebook